HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN...

Thực hiện Kế hoạch số 228 -KH/HU ngày 17/01/2024 Kế hoạch làm việc với các xã, Thị trấn sau tết nguyên đán Giáp Thìn...

KINH TẾ - XÃ HỘI

HỌP BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI LỒNG TỒNG HÀ VỊ XÃ...

Sáng ngày 17/01/2024, Ban tổ chức Lễ hội Lồng tồng Hà Vị đã tổ chức họp bàn và triển khai các nội dung chuẩn...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

Cán bộ mặt trận tiêu biểu ở Quân Hà

https://www.youtube.com/watch?v=KqamcFmQXUI