BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ QUÂN HÀ HỌP TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH

Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tổ chức họp Ban chỉ đạo để triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quân Hà

Thực hiện Quyết định số 78-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã Quân Hà về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quân Hà. Ban chỉ đạo gồm có 21 người, trong đó: đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã là Trưởng ban, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm Phó trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng ban thường trực, các công chức chuyên môn, các tổ chức Hội và các đoàn thể xã, Hiệu trưởng các trường học tham gia thành viên

Xã Quân Hà luôn thực hiện tốt  các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm có 1.891 người khai báo y tế, có 973 người nhiễm Covid-19 (Cách ly tại nhà 942 người, cách ly tập trung 31 người), các trường hợp nhiễm bệnh đều được cách ly theo quy định.

Công tác tiêm vắc xin Covid-19 được quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ (Tổng đã tiêm từ 18 tuổi: Mũi 1: 3054/3071 = 99,4%; Tiêm Mũi 2: 3045/3054 = 99,7% (trong đó có cả tiêm ở địa phương khác); Tiêm mũi bổ xung: 390/390 = 100%; Tiêm mũi nhắc lại lần 1 có mặt tại địa phương là 2.256/2.408 = 94%, tiêm mũi nhắc lại lần 2 có mặt tại địa phương: 355/400 = 88,7%. Tiêm cho trẻ từ 12 tuổi – 17 tuổi: Mũi 1: 139/139 = 100%, Mũi 2: 136/139 = 97,8%, Mũi 3: 115/139 = 82,7%. Tiêm cho trẻ 5 tuổi – 11 tuổi: Mũi 1: 349/369 = 94,5%, Mũi 2: 193/369 = 52,3%).  Tiêm chủng không có tai biến xảy ra trong tiêm chủng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã như: các quy định thực hiện 5K trong phòng, chống dịch; triển khai tốt tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm trẻ từ 5 – 11 tuổi…

Đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lường Thái Biên ghi nhận, biểu dương Trạm y tế xã; các thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của xã đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cần chủ động tuyên truyền người dân bình tĩnh, tin tưởng công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, huyện, tỉnh. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng. Theo dõi điều trị tốt các ca F0. Thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19; chăm sóc, điều trị tốt các ca F0 để giảm thiểu thấp nhất các trường hợp tử vong do Covid-19. Thực hiện tốt công tác quản lý kinh phí, vật tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở y tế tỉnh, Trung tâm y tế huyện để điều chỉnh kịp thời công tác chỉ đạo tại địa phương. Thực hiện tốt chính sách đối với những người mắc Covid-19./.

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Quân Hà