BCH HỘI KHUYẾN HỌC XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU KIỆN TOÀN BỔ SUNG, THAY THẾ ỦY VIÊN BCH, BTV HỘI

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban chấp hành hội Khuyến học xã Quân Hà khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị bầu kiện toàn bổ sung, thay thế Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ hội.
Dự hội nghị có đ/c Triệu Trung Kiên – Phó Bí thư – CT UBND xã.
Chủ trì hội nghị: đ/c Hoàng Văn Thiêm – PCT UBND xã.
Hội nghị tiến hành bầu kiện toàn bổ sung 03 uỷ viên và bầu đ/c Bàn Hà Nhi giữ chức vụ Chủ tịch hội khuyến học xã Quân Hà khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kiêm Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã.

Đ/c Bàn Hà Nhi phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị đ/c Triệu Trung Kiên, giao nhiệm vụ thời gian tới mong đ/c cố gắng phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác khuyến học của địa phương, đảm bảo các yêu cầu tiêu chí xã NTM.

Tác giả: Đinh Thị Hiệu