CÔNG TÁC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG THUỘC MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĐA MỤC ĐÍCH TẠI XÃ QUÂN HÀ

Vừa qua, ngày 20 tháng 3 năm 2023 Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông tổ chức hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện chăm sóc cây trồng thuộc mô hình trồng cây đa mục đích (trồng cây trám đen ghép) tại thôn Nà Pò, xã Quân Hà.

              Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện đang tiến hành vun, bón phân chăm sóc cây trám đen ghép tại thôn Nà Pò

Theo đó trong năm 2022, Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông và UBND xã Quân Hà triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch để thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện trồng cây đa mục đích (cây Trám đen ghép) và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn (rừng trồng Keo) tại xã Quân Hà bằng kinh phí từ nguồn xã hội hóa (thông qua việc đóng góp của công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm), với tổng số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ là 10.000.000 đồng gồm (bao gồm hỗ trợ cây giống và phân bón).

                                          Cây trám đen ghép đang sinh trưởng và phát triển tốt

Mô hình trồng cây đa mục đích (trồng cây trám đen ghép) tại thôn Nà Pò, xã Quân Hà có 03 hộ tham gia thực hiện với 336 cây. Các hộ tham gia thực hiện mô hình được Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện chăm sóc cây trồng theo quy trình kỹ thuật đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông còn triển khai mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn tại thôn Thôm Mò, xã Quân Hà: các hộ gia đình đã được cán bộ Hạt kiểm lâm huyện hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tỉa thưa theo đúng hướng dẫn trong quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện 02 mô hình tại 02 thôn Nà Pò và thôn Thôm Mò, Hạt Kiểm lâm huyện tiếp đây mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra cây trồng, chăm sóc, bón phân kịp thời để cây trồng sinh trưởng tốt; đồng thời đề nghị hộ gia đình chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng cây giống để mua cây giống để tra dặm đối với cây bị chết hoặc cây đã mất cành ghép  (đối với mô hình trồng cây đa mục đích – cây trám đen ghép) và vận động các hộ gia đình trong thôn và trong toàn xã tích cực tham gia việc chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn để nâng cao giá trị rừng trồng, tăng thu nhập cho gia đình (đối với mô hình chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn)./.

Tác giả: Phúc Chinh – Khuyến nông xã

Nguồn ảnh: Khuyến nông xã.