ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch số: 37/KH-HĐND, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Về việc đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã, khóa II (Nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ xã.

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2023. TTMTTQ tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã (Tại tổ bầu cử số 3 thôn Nà Búng, Thái Bình).

Tại nhà văn hóa thôn Nà Búng, Dự hội nghị có ông Triệu Trung Kiên – CT UBND xã

Thường trực UBMTTQ xã; CCVHTT; CCKN-KL; đại diện CA xã;

Cùng 65 cử tri, đại diện nhân dân thôn Nà Búng, Thái Bình.

                                                           Toàn cảnh Hội nghị TXCT tại thôn Nà Búng

Hội nghị thông qua:

  1. 1. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương năm 2023.
  2. 2. Thông báo nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
  3. 3. Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND xã.
  4. Báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các vị đại biểu HĐND xã của các vị đại biểu đơn vị bầu cử.
  5. Nhận xét đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đơn vị bầu cử

Cử tri nhất trí với các báo cáo thông qua tại hội nghị và đề xuất kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đề nghị năm 2024 các vị đại biểu cần sắp xếp, dành thời gian đến các thôn thăm nắm tình hình về phát triển kinh tế và cuộc sống của bà con nhân dân.

Tại hội nghị cử tri đơn vị bầu cử số 3 đề xuất kiến đề nghị ĐBHĐND xã quan tâm các lĩnh vực Công tác thủy lợi; Đường nội đồng; Môi trường; Chế độ chính sách dân tộc; Đất đai (Việc cấp sổ bìa đỏ). Các ý kiến đã được Lãnh đạo UBND, đại diện tổ đại biểu HĐND tiếp thu và trao đổi làm rõ một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xã; Đại biểu hội đồng nhân dân tiếp tục chuyển tải các ý kiến đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

                                                                                           Tác giả: Đinh Thị Hiệu