ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch số: 37/KH-HĐND, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Về việc đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã, khóa II (Nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ xã. Ngày 07 tháng 12 năm 2023. TTMTTQ tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã (Tại 02 tổ bầu cử số 04: Thôn Nà Lẹng, Nà Pò; Tổ bầu cử 05: thôn Thôm Mò, Lủng Coóc, Nà Liềng). Dự hội nghị có ông Hà Anh Tuấn – PCT HĐND xã; Ông Triệu Trung Kiên – CT UBND xã; Thường trực UBMTTQ xã; CBCC chuyên môn; Cùng 135 cử tri, đại diện 02 tổ bầu cử.

Toàn cảnh Hội nghị TXCT tổ bầu cử số 5 tại Nhà Văn hóa thôn Lủng Coóc

Hội nghị thông qua:

1. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương năm 2023.

2. Thông báo nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND xã.

4. Báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các vị đại biểu HĐND xã của các vị đại biểu đơn vị bầu cử.

Cử tri đơn vị bầu cử nhất trí với các báo cáo thông qua tại hội nghị và đề xuất kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân, thời gian tới cần sắp xếp, dành thời gian đến các thôn thăm nắm tình hình về phát triển kinh tế và cuộc sống của bà con nhân dân.

Tại hội nghị cử tri đơn vị bầu cử số 5 có 9 ý kiến đề nghị ĐBHĐND quan tâm các lĩnh vực Công tác thủy lợi; Đường nội đồng; Môi trường; Chế độ chính sách xã hội; Đất đai.

Tại hội nghị cử tri đơn vị bầu cử số 4 có 05 ý kiến đề nghị ĐBHĐND quan tâm các lĩnh vực Mở đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công tác môi trường, viễn thông.

Toàn cảnh Hội nghị TXCT tổ bầu cử số 4 tại Nhà Văn hóa thôn Nà Lẹng

Các ý kiến đã được Lãnh đạo UBND, đại diện tổ đại biểu HĐND tiếp thu và trao đổi làm rõ một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xã; Đại biểu hội đồng nhân dân tiếp tục chuyển tải các ý kiến đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

                                                                                 Tác giả: Đinh Thị Hiệu