ĐẢNG BỘ XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ

Ngày 02/02/2023, Đảng bộ xã Quân Hà đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phùng Đức Chiến – Uỷ viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Ma Tuấn Hiệp, Chính trị viên Ban CHQS huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ xã; Trưởng các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức và Đảng viên chi bộ Quân sự xã.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy xã Quân Hà đã thông qua quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã và danh sách các đảng viên do đồng chí Lường Thái Biên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

                                         Toàn cảnh lễ công bố.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Phùng Đức Chiến – Uỷ viên BTV, trưởng ban tổ chức Huyện ủy huyện nêu rõ: Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

Để chi bộ quân sự xã hoạt động hiệu quả trong thới gian tới, chi bộ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân xã có chất lượng ngày càng cao, chú trọng tham mưu phát triển đảng trong lực lượng dân quân của xã.

Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng trên địa bàn tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy xã và Đảng ủy Quân sự huyện giao.

Tập trung xây dựng chi bộ quân sự xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                                                                        Tác giả: Trần Thị Thanh Hiếu