ĐẢNG ỦY QUÂN HÀ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 9

Sáng ngày 01/10/2020, tại hội trường nhà văn hóa xã Quân Hà, Đảng ủy xã đã tiến hành giao ban các chi bộ, các đoàn thể tháng 9 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tháng 10.

                                                                       Toàn cảnh hội nghị giao ban

Trong tháng 9, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây lúa, lúa mùa chính vụ; đồng thời vận động nhân dân tiến hành thu hoạch lúa mùa sớm; Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc phòng chống dịch bệnh Covid 19; Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, tổ chức tết trung thu cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn đảm bảo an toàn hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định; Công tác Xây dựng Đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả như: Tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Đ/c Bí thư Đảng ủy xã trao Quyết định thành lập Chi bộ Trường Tiểu học Quân Hà và Trường THCS Quân Hà.

Trong thời gian tới, xã cấp ủy, chính quyền Quân Hà tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc lúa và các loại cây màu vụ mùa, chủ động phòng trừ sâu bệnh. Điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân; tổ chức tuần tra, thăm nắm địa bàn; phối hợp thực hiện tốt việc phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn; Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); phối hợp xây dựng kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội.
Tại hội nghị giao ban, xã đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trường Tiểu học Quân Hà, Trường THCS Quân Hà./.

Tác giả: Văn Thông
Nguồn: Đảng ủy xã Quân Hà