DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ QUÂN HÀ

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ QUÂN HÀ
1. Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

– Điện thoại liên hệ: 0972.489.178
– Địa chỉ email:bienlt.bt@backan.gov.vn
2. Trương Văn Thoại – Ủy viên BTV, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
Điện thoại liên hệ: 0387.598.450
Địa chỉ email: thoaitv.bt@backan.gov.vn
3. Hà Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã
Điện thoại liên hệ: 0394.065.868
Địa chỉ email: tuanha.bt@backan.gov.vn
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
1. Triệu Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ: 0384.945.796
Địa chỉ email: kientt.bt@backan.gov.vn
2.  Hoàng Văn Thiêm – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ: 0393.202.045
Địa chỉ email: thiemhv.bt@backan.gov.vn