HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 11 NĂM 2023

Sáng ngày 16/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, của huyện, đến điểm cầu xã.

Tại điểm cầu Nhà Văn hóa xã Quân Hà có Đồng chí: Lường Thái Biên -Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Ban Tuyên giáo Đảng ủy; tuyên truyền viên cơ sở là Bí thư các Chi bộ trực thuộc với tổng số 23 người tham dự.

                                          Ảnh: đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trương ương truyền đạt các nội dung:

  1. Lãnh đạo Liên đoàn lao động Việt Nam Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin chuyên đề: “Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và một số tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay”.
  2. Lãnh đạo Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an thông tin chuyên đề:“Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41” do Việt Nam đăng cai tổ chức.
  3. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đ/c Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin chuyên đề:“Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.
  4. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đ/c Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và Kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị. Đ/c Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện.

                                                                                      Tác giả: Hà Kim Tính