HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND XÃ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa MTTQ, HĐND, UBND, về việc phối hợp tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ ngày 29/5 đến ngày 31/5/2023, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị TXCT tại 5 tổ bầu cử.
Thành phần: Đại diện HĐND, Lãnh đạo UBND, Các ban ngành xã, ĐBHĐND tại các đơn vị bầu cử
Nội dung:
– Thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế – văn hoá, xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
– Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám-HĐND xã.
– Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ chín – HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2023.

                              Tổ bầu cử số 1 (Khuổi Thiêu – Cốc Xả – Khau Mạ – Nà Phả)

                                         Tổ bầu cử số 2 (Nà Cà – Nà Ngảng – Lủng Kén – Đoàn Kết)
                                                   Tổ bầu cử số 3 (Thái Bình – Nà Búng)

                                           Tổ bầu cử số 4 (Nà Pò – Nà Lẹng)

                                  Tổ bầu cử số 5 (Nà Liềng – Thôm Mò – Lủng Coóc)

Tại các cuộc TXCT, có lượt cử tri phát biểu, Mặt trận Tổ quốc xã đã tổng hợp được 51 ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi đến HĐND, UBND xã xem xét, giải quyết kịp thời.

                                                                                Tác giả: Đinh Thị Hiệu