HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN UBND XÃ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 114- KH/ĐU ngày 08/12/2023 của Đảng ủy xã Quân Hà về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.

Sáng ngày 10/12/2023, Ủy ban nhân dân xã Quân Hà tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, công chức chuyên môn. dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Triệu Trung Kiên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã; đồng chí Hoàng Văn Thiêm: Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 09 đồng chí công chức xã.

              Ảnh: Hội nghị kiểm điểm UBND xã Quân Hà năm 2023

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ủy ban nhân dân xã. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, nêu lên được những hạn chế và phương hướng khắc phục. Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã; đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí công chức chuyên môn cũng thông qua Bản kiểm điểm cá nhân trong năm 2023. Các đồng chí dự hội nghị đã đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm của tập thể và các bản kiểm điểm cá nhân trên tinh thần khách quan, dân chủ đối với từng đồng chí. Các đồng chí dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá phân loại tập thể và cá nhân các đồng chí trong khối Ủy ban nhân dân xã.

Kết quả đánh giá: 12/12 đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tập thể Ủy ban nhân dân xã đề xuất 01 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt, và 02 công chức chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đối với Ủy ban nhân dân xã Quân Hà và Tập thể Uỷ ban nhân dân xã đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                        Tác giả: Hà Kim Tính