HỘI NGHỊ HỌP BCH ĐẢNG BỘ XÃ QUÂN HÀ THÁNG 2 NĂM 2023

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại Phòng họp Đảng ủy xã Quân Hà. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành tháng 2 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, tháng 2; triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị họp Ban chấp hành Đảng bộ

Trong tháng 01 năm 2023 Cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo nhân dân đón tết Quý Mão đảm bảo tiết kiệm, an toàn; làm tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức đưa tiễn 13 thanh niên lên đường nhập ngũ đúng kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch. Đảng ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm 55 năm 50 năm và 45 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí Đảng viên dịp 3/2/2023.

 Về nhiệm vụ tháng 3

Uỷ ban nhân dân xã tăng cường chỉ đạo các thôn, công chức chuyên môn, chỉ đạo các ban ngành chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 trong khung thời vụ. Tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt I năm 2023.Tiếp tục chỉ đạo các thôn triển khai kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới phấn đấu năm 2023 có 3 thôn đạt thôn Nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình dự án, các hoạt động đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức theo quy định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức kiện toàn chủ tịch Hội Khuyến học; Trưởng thôn Nà Cà theo quy định.

Tổ chức lấy ý kiến cán bộ công chức và nhân dân về sửa đổi Luật đất đai theo kế hoạch; giải quyết các đơn thư của công dân theo thẩm quyền và Quyết toán ngân sách năm 2022.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, công tác bảo vệ trẻ em. Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác dạy và học. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hội đồng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ theo Luật định, tiếp tục giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch; nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách các lĩnh vực, chi bộ trong lãnh đạo; chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nắm bắt tình hình ở cơ sở, dư luận xã hội, dự sinh hoạt Đảng cùng các chi bộ được phân công phụ trách. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục vận động, hướng dẫn hội viên và Nhân dân tập trung sản xuất, phát triển kinh tế. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

                                                                               Tác giả: Hà Kim Tĩnh VP ĐU

                                                                                 Nguồn Đảng ủy xã Quân Hà