HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM, TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông; Sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Quân Hà;

Ngày 20/12/2023, Mặt trận Tổ quốc xã Quân Hà tổ chức hội nghị lần thứ tám, Tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Dự hội nghị có đ/c Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trương Văn Thoại – PBT ĐU; Đ/c Triệu Trung Kiên – PBTĐU – CTUBND xã; Đ/c Hà Anh Tuấn – PCT HĐND xã cùng các vị Ủy viên UBMTTQ xã.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Báo cáo công tác Mặt trận năm 2023; Báo cáo công tác TTNT, Công tác GSĐTCCĐ năm 2023; Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 của UBND xã;

Hội nghị được nghe đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy phát biểu, đồng chí biểu dương Tập thể Ủy ban MTTQ xã đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nội dung công việc, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

BTTMTTQ xã thời gian qua đã Hướng dẫn các Ban Công tác Mặt trận tổ chức thành công hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2024; Kiện toàn bầu Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ khóa mới 2024-2026 đáp ứng yêu cầu;

Đồng chí đề nghị, sau khi hội nghị kết thúc, Ban thường trực MTTQ xã hoàn chỉnh các văn bản chuẩn bị mọi điều kiện Đại hội MTTQ xã khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng hướng dẫn MTTQ cấp trên.

                                                                   Tác giả: Đinh Thị Hiệu