HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THÔNG TIN THỜI SỰ THÁNG 01 NĂM 2024

Sáng 25/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự; bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh, của huyện, đến điểm cầu xã.

Tại điểm cầu Nhà Văn hóa xã Quân Hà có Đồng chí: Lường Thái Biên -Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Cán bộ công chức xã; tuyên truyền viên cơ sở là Bí thư các Chi bộ trực thuộc với tổng số 30 người tham dự.

                       Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung:

  1. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày.
  2. Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày.
  3. Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án.do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày.
  4. Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.
  5. Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW.
  6. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  7. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của BTV Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày.
  8. Thông tin thời sự về cục diện an ninh – chính trị thế giới năm 2023, dự báo tình hình năm 2024, những tác động đến Việt Nam do Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh yêu cầu ngay sau hội nghị kết thúc các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện.

                                                            Tác giả: Hà Kim Tính