KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI LỒNG TỒNG HÀ VỊ XÃ QUÂN HÀ NĂM 2023

Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2023 Hội đồng thi đua khen thưởng xã Quân Hà tiến hành họp xét thi đua khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội lồng tồng Hà Vị xã Quân Hà năm 2023. Đồng chí Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

                                             Toàn cảnh cuôc họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Lễ hội Lồng tồng Hà Vị là lễ hội lớn nhất của xã nhà, mang tính chất truyền thống. Kể từ khi sáp nhập xã và sau hơn 2 năm đại dịch covid -19 mới được tổ chức lại. Với sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng lòng đoàn kết của bà con nhân dân xã, lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Việc khen thưởng có mục đích khích lệ tinh thần, cổ vũ cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công việc trong tham gia tổ chức lễ hội, tạo động lực làm việc hơn nữa trong các hoạt động. Qua bình xét đã chọn được 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia tổ chức các hoạt động tại Lễ hội.

                                                                                    Tác giả: Trần Thị Thanh Hiếu