KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2023 XÃ QUÂN HÀ

Chiều ngày 29/5/2023, Đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông do đồng chí Ngôn Thị Chanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện làm trưởng đoàn;  đồng chí Phùng Thị Hiến – Trưởng Phòng LĐ huyện; đồng chí Nguyễn Vũ Mão –  HUV – Bí thư Huyện đoàn; đồng chí Lê Hoàng Dưỡng – HUV CT Hội Nông dân huyện và các đồng chí chuyên viên tham dự buổi kiểm tra theo kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện về việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Về phía xã có đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí: Triệu Trung Kiên phó Bí thư Đảng ủy – CT UBND xã; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, tham dự buổi kiểm tra.

                                  Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra huyện đã tiến hành kiểm tra Công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 của xã về “mục tiêu giảm nghèo của địa phương; tiến độ thực hiện, kết quả, hiệu quả của các chính sách giảm nghèo; dự án, tiểu dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023” với các nội dung như: Kiểm tra hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của đơn vị; hồ sơ lưu trữ và các tài liệu có liên quan. Kiểm tra thực tế tại thôn, hộ gia đình.

Sau khi nghe báo cáo thực hiện chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã. Bà Ngôn Thị Canh – HUV – Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện – Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá những ưu điểm mà Ban giảm nghèo xã Quân Hà đạt được cần phải phát huy. Đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm mà xã cần khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo của xã, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tích cực vào cuộc để công tác giảm nghèo của xã đạt hiệu quả cao hơn.

     Ảnh:  Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình của các thành viên dự họp

Kết luận cuộc kiểm tra đồng chí Ngôn Thị Chanh đề nghị Cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo. Tường bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại phát huy ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân./.

                                                                        Tác giả: Hà Kim Tĩnh VP ĐU

Nguồn UBND xã Quân Hà.