KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUÂN HÀ

Chiều ngày 31/8/2023, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quân Hà tổ chức kiểm tra thực hiện xây dựng các công trình năm 2023 trên địa bàn xã. Đoàn kiểm tra do đồng chí Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã làm trường đoàn, tham gia cùng đoàn có các đồng chí là thành viên Ban quản lý thực hiện các Chương trình MTQG xã, 02 Ban phát triển thôn có công trình đang xây dựng.

                    Kiểm tra phần công việc rải đá cấp phối lót nền đường giao thông Khau Trà thôn Đoàn Kết

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và nghiệm thu phần rải đá cấp phối lót đường thuộc 02 tuyến đường giao thông Thôm Pá và đường giao thông Khau Trà của thôn Đoàn Kết (thôn đặc biệt khó khăn của xã). Năm 2023, thôn Đoàn Kết được đầu tư xây dựng mới 02 tuyến đường giao thông nội thôn từ nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cũng trong buổi chiều, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu phần xây dựng móng nhà văn hóa thôn Thái Bình. Trong năm, thôn Thái Bình được đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thôn với quy mô nhà 100 chỗ ngồi, công trình thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, công trình được nhà nước hỗ trợ 73,5% ngồn vốn, nhân dân trong thôn đóng góp 26,5% bàng nhân công. Xây dựng nhà mới nhà văn hóa thôn nhằm đáp ứng tiêu chí số 6 – Văn hóa (Cơ sở vật chất văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng lộ trình xã NTM nâng cao của xã năm 2025. Thôn Thái Bình cũng là thôn đăng ký về đích thôn đạt chuẩn Thôn NTM năm 2023.

                                   Kiểm tra và nghiệm thu phần móng nhà văn hóa thôn Thái Bình

Năm 2023, trên địa bàn xã Quân Hà tiến hành xây dựng 06 công trình từ nguồn vốn đầu tư, trong đó có 03 công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, 03 công trình thuộc Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện các công trình đang thực hiện thi công, khối lượng hoàn thành đạt 70% khối lượng công trình, dự kiến các công trình sẽ thực hiện xong trong tháng 10 năm 2023./.

Tác giả: Phúc Chinh – Khuyến nông xã

Nguồn ảnh: Khuyến nông xã