Kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân xã Quân Hà

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân xã Quân Hà tổ chức kỳ họp thứ Bảy, kỳ họp chuyên đề.

Thành phần tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND xã khóa II nhiệm kỳ 2021 – 2026, cán bộ công chức xã, Kiểm lâm phụ trách đại bàn xã, các đơn vị đóng trên địa bàn xã.

            Ông Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quân Hà khai mạc kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề)

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã nghe UBND xã thông qua Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND xã Quân Hà về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội HĐND xã thẩm tra đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025 và báo cáo thẩm tra dự thảo 02 Nghị quyết phê duyệt danh mục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và Nghị quyết phê duyệt danh mục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

              Bà Vương Thị Quyến – Trưởng Ban kinh tế – xã hội HĐND xã thông qua các báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

Tại kỳ họp có 8 lượt ý kiến, các ý tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: sản xuất nông – lâm nghiệp, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, các công trình dân dụng… Các ý kiển của các đại biểu tham dự kỳ họp đã được UBND xã tiếp thu và trả lời trực tiếp tại kỳ họp.

Ông Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Quân Hà, phát biểu, tiếp thu, trả lời các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí cao thông qua 02 dự thảo Nghị quyết về các danh mục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và  các danh mục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 đã được trình bày tại kỳ họp.

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND xã