Lực lượng Dân quân xã và Công an xã tham gia công tác dân vận đổ bê tông sân thể thao tại thôn Nà Phả

Ngày 20/5/2022, Lực lượng dân quân xã phối hợp cùng Công an xã Quân Hà tổ chức đổ bê tông sân thể thao thôn Nà Phả, xã Quân Hà.

Đây là chuỗi các hoạt động dân vận trong huấn luyện dân quân năm 2022 của BCH Quân sự xã Quân Hà. Trong đợt huấn luyện năm 2022, tổng số có 66 dân quân tham gia huấn luyện, với thời gian huấn luyện đối với lực lượng cơ động tại chỗ là 7 ngày, dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4 là 12 ngày. Các học viên là dân quân được quán triệt, học tập, huấn luyện những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ và các văn bản thi hành; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Ngoài ra các chiến sĩ Dân quân tự vệ còn được huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu.

Tham gia công tác dân vận đổ bê tông sân nhà văn thôn Nà Phả với diện tích là 150m2, có 51 người tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thôn và nâng cao công tác phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những nhiệm vụ khác của địa phương.

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: Ban chỉ huy Quân sự xã Quân Hà