NGÀY HỘI VIỆC LÀM, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện tổ chức “Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Bạch Thông, năm 2023”, ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp lần thứ nhất huyện Bạch Thông là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của huyện trong năm 2023 nhằm cung cấp thông tin, tuyền truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trong giải quyết việc làm, bảo đảm cơ hội có việc làm cho mọi lao động; thu hút các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, lao động có hợp đồng làm việc tại nước ngoài.

“Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Bạch Thông, năm 2023” sẽ được tổ chức vào ngày 27/11/2023, ngày hội được diễn ra trong 01 ngày. Tại ngày hội mọi công dân trong độ tuổi lao động sẽ được tư vấn, hướng dẫn cụ thể những công việc phù hợp mà bạn đang muốn tìm việc làm để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Góp phần vào dự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Bích