TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2024

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp thìn và Lễ hội xuân năm 2024