TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Sáng ngày 13/8/2020, UBND xã Quân Hà đã phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh, Công ty TNHH và dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ Việt đã tổ chức triển khai hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức xã.

                                                               Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị Chuyên viên tư vấn chương trình đã triển khai hướng dẫn một số nội dung như: Hướng dẫn thành lập Ban ISO; Tập huấn nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Hướng dẫn cách thức xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Qua Chương trình tập huấn, cán bộ, công chức xã đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp, quản lý công việc, đánh giá rủi ro theo chuẩn ISO và hiệu quả do quy trình quản lý ISO mang lại từ đó áp dụng vào thực tiễn trong xử lý công việc./.

Tác giả: Văn Thông
Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND xã