Tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp, hướng dẫn xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Quân Hà phối hợp với Hội nông dân xã và Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn: tổ chức 02 lớp tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp đối với đất canh tác và môi trường, hướng dẫn xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Toàn cảnh lớp tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp đối với đất canh tác và môi trường, hướng dẫn xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch

Tham gia 02 lớp tuyên truyền có 60 người tham dự, là hội viên Hội nông dân, các hộ hội viên là hộ nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quân Hà, tại lớp tuyên tuyền các học viên được trang bị kiến thức về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp đối với đất canh tác và môi trường, được hướng dẫn xử dụng men vi sinh để xử lý phế phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch.

Các học viên của lớp tuyên truyền đang thực hành tại ruộng (ủ rơm bằng men vi sinh) tại khu ruộng thuộc cánh đồng Nà Phả
Các học viên của lớp tuyên truyền đang thực hành tại ruộng (ủ rơm bằng men vi sinh) tại khu ruộng thuộc cánh đồng Lủng Coóc

Thông qua lớp tuyên truyền giúp các học viên tận dụng rơm rạ đã thu hoạch để xử lý bằng men vi sịnh để kích thích phân hủy rơm thành phân bón để giúp cải tạo đất, nâng độ dinh dưỡng cho đất và cây trồng dễ hấp thu các loại dung dưỡng từ đất, để cây trồng phát triển tốt và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: Phúc Chinh – Công chức ĐC-NN-XD&MT xã