ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Các ngày 07 và 08/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị tuyên tuyền về vệ sinh môi trường và phát động tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn xã.

Năm 2022 với chủ đề “ Chỉ Một Trái đất ”, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền về vệ sinh môi trường và phát động tháng hành động vì môi trường (thôn Khau Mạ)

Thực hiện Kế hoạch số 14/KHPH-MTTQ&UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã về việc phối hợp với UBND xã triển khai hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”. Đã tổ chức 04 hội nghị tuyên tuyền về vệ sinh môi trường và ra quân vệ sinh môi trường tại trục đường thôn và chăm sóc các đoạn đường hoa tại các thôn Nà Ngảng, Khau Mạ, Nà Lẹng, Nà Pò với 251 lượt người tham gia.

Nhân dân tổng vệ sinh trục đường thôn

Những năm qua công tác bảo vệ môi trường tại xã Quân Hà luôn được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện cùng với sự chung tay, đồng lòng hưởng ứng của toàn thể nhân dân và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tổ chức Hội, đoàn thể của xã đã tổ chức tuyên truyền các hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt việc kết hợp công tác bảo vệ môi trường nói chung với các chương trình tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn; thường xuyên tổ chức phát động tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm ở thôn, đường trục thôn, các đoạn đường ngõ của thôn, cắm các biển báo cấm đổ rác tại trục đường thôn, đường liên xã Quân Hà – Lục Bình … qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương.

Nhân dân thôn Nà Ngảng, xã Quân Hà tổng vệ sinh phát dọn đường trục thôn và chăm sóc đường hoa của thôn

Tháng hành động vì môi trường được Ủy ban MTTQ xã phát động trên địa bàn xã bắt đầu từ ngày 05/6 đến ngày 20/6/2022, phát động đến toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; từng bước thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường sống như hạn chế sử dụng túi nilon, trồng nhiều cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giữ gìn vệ sinh tại cơ quan, trường học, nơi ở gia đình, nơi sinh hoạt cộng đồng…

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: Thường trực UB MTTQ xã