ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Quân Hà tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch ủy ban nhân dân xã với thanh niên xã năm 2022.

                     Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Quân Hà về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với Thanh niên xã năm 2022. Hội nghị đối thoại với chủ đề “Thanh niên xã Quân Hà với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”. Tham gia Hội nghị có đồng chí Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Quân Hà tham dự và chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị đối thoại có 40 bạn đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 132 đoàn viên thanh niên trong địa bàn xã đến tham dự.

Đồng chí Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Quân Hà chủ trì Hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với Thanh niên xã năm 2022

Tại hội nghị đối thoại, các bạn đoàn viên thanh niên đã đưa ra 11 câu hỏi tập chung vào các vấn đề: Những giải pháp cho Thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương muốn phát triển kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế tập thể; Thanh niên với chuyển đổi công nghệ số; Thanh niên với lựa chọn ngành nghề, lựa chọn việc làm; giải pháp và định hướng, bồi dưỡng, chăm lo, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho thanh niên nhất là về bảo tồn các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc như hát then, đàn tính; Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước nhất là Luật thanh niên; Hiệu quả của chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm, XKLĐ, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho ĐVTN; biện pháp   đối với lực lượng thanh niên mắc tệ nạn xã hội, vi phạm luật giao thông; những định hướng, phương án, giải pháp để giải quyết việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên địa phương trong thời gian tới…

                            Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Thanh niên xã

Các câu hỏi đối thoại của các bạn đoàn viên thanh niên phát biểu tại hội nghị đã được Chủ tịch UBND xã và các công chức chuyên môn, các tổ chức Hội, đoàn thể của UBND cùng trao đổi và trả lời trực tiếp tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên rất hưởng ứng và nhất trí cao những ý kiến trao đổi, những định hướng và giải pháp được đua ra tại Hội nghị.

Qua hội nghị đối thoại lần này, giúp Chủ tịch UBND xã kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên. Thông qua Hội nghị đối thoại đã phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả: Phúc Chinh

Nguồn: Đoàn thanh niên xã Quân Hà