XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 28/12/2023, Hội đồng nhân dân xã Quân Hà khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; thông qua dự thảo 08 Nghị quyết tại kỳ họp. Đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hà Anh Tuấn – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ toạ kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Lê Hoàng Dưỡng – Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hộ Nông dân huyện; đồng chí Phùng Thị Hiến – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 5; đồng chí Trương Văn Thoại – Phó Bí thư TT Đảng ủy; đồng chí Triệu Trung Kiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo các đoàn thể, Các tổ chức Hội đặc thù, Trạm Y tế xã, Kiểm lâm phụ trách địa bàn, Bí thư chi bộ; Trưởng thôn và 19/19 đại biểu HĐND xã khoá II nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                              Toàn cảnh kỳ họp thứ Mười HĐND xã

Trong năm 2023, xã Quân Hà cơ bản đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu giao như: Chỉ tiêu thu ngân sách 262.026.156/200.000.000đ đạt 131,1% kế hoạch; trồng rừng 37,99 ha/25ha đạt 151,96% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể được tích cực triển khai thực hiện. Toàn xã có 04 Hợp tác xã, 02 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi; có 02 sản phẩm OCOP 3 sao. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 21 hộ so với năm 2022. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

                                                                       Toàn cảnh kỳ họp thứ Mười HĐND xã

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế; tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Trong năm 2023 Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, việc ban hành Nghị quyết đạt chất lượng, phù hợp với thực tiễn. Hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được thực hiện tốt, duy trì tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện thường xuyên. Các Ban HĐND và đại biểu HĐND có nhiều nỗ lực thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình.

           Ông Lê Hoàng Dưỡng – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện phụ trách xã Quân Hà phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Lê Hoàng Dưỡng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Huyện đã ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND xã, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2023. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 đồng chí đề nghị: HĐND xã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cụ thể hoá trong Nghị quyết HĐND để triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất ngay từ đầu năm để nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dự án liên kết, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng diện tích sản xuất vụ đông, phát triển chăn nuôi …

Tại kỳ họp HĐND xã đã biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết, với các nhiệm vụ chung: Phấn đấu duy trì xã đạt chuẩn thôn Nông thôn mới, đăng ký 5 tiêu chí NTM nâng cao năm 2024; 03 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường, hành lang giao thông đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; Tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 33/2023 của Chính phủ. Tổ chức các kỳ họp HĐND xã theo luật định; thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát theo chương trình đã đề ra. Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ cùng cấp…

Thực hiện: Hà Kim Tính

Nguồn ảnh: Văn phòng HĐND – UBND xã